ජන්ද කල් දැමීම ආණ්ඩුවේ සැලසුමක් / බැසිල් කියයි – Audio

ආණ්ඩුව ඉතා සැලසුම් සහගතව මැතිවරණ කල් දැමීමට පියවර ගෙන ඇති බව හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ඔහු මේ බව කියා සිටියේ අද මැතිවරණ කොමිසමේ පැවැති සාකච්ජාවෙන් පසු මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *