ජන්ද පත්‍රිකා ඛෙදීම අවසන් / තාමත් නැත්නම් තැපල් කාර්යාලයෙන්

නිල් ජන්ද පත්‍රිකා මෙතෙක් නොලැබුණු ජන්ද දායකයින්ට අද සිට තමන්ට අදාළ තැපැල් ස්ථානවලට ගොස් අනන්‍යතාවය තහවුරු කර එම ඡන්ද පත්‍රිකා ලබා ගත හැකි බව, තැපැල්පති රෝහණ අබේරත්න මහතා පවසනවා. .
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමට අදාළ නිල ඡන්ද පත්‍රිකා බෙදා හැරීමේ කටයුතු පසුගිය 3න් වනදායින් අවසන් කෙරුණා.විවධ හේතූන් මත තැපැල් මගින් බෙදාහැරීමට නොහැකි වූ නිල ඡන්ද පත්‍රිකා මේ වන විට, තැපැල් කාර්යාලවලට භාර දී ඇති බවත්, හැකි ඉක්මනින් ඒවා ලබා ගැනීමට ඡන්දදායකයන් කටයුතු කරන්නේනම් වඩාත් සුදුසු බවත් තැපල්පතිවරයා කියා සිටියා.


Lankaanews දවසේ වීඩියෝව 2018.05.20