ජන්ද පැමිණිලි 23ක් / පැය 24 තුල නව පැමිණිලි 2ක්

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමට අදාළව මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කිරීම් හා මැතිවරණ පැමිණිලි 23ක් මේ වන විට ලැබී ඇති බව පොලිස් මූලස්තානය පවසනවා.

පොලිස් මූලස්ථානය පැවසුවේ පසුගිය 09 වැනිදා සිට අද පෙරවරු 06 දක්වා කාලය තුළ මෙම සිද්ධීන් වාර්තා වී ඇති බවයි.

ඊයේ පෙරවරු 06 සිට අද පෙරවරු 06 දක්වා කාලය තුළ මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කිරීමේ සිද්ධීන් දෙකක් මාතර – තිහගොඩ සහ නොච්චියාගම යන ප්‍රදේශවලින් වාර්තා වී තිබුණා.

එමෙන්ම ගම්පහ – දොරනගොඩ, හම්බන්තොට, බණ්ඩාරවෙල, යක්කල සහ බිබිල යන ප්‍රදේශවලින් මැතිවරණ පැමිණිලි 05ක් ලැබී ඇති බව ද පොලීසිය නිකුත් කළ නිවේදනයේ සදහන්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *