ජන්ද පෙට්ටි හා නියෝජිතයන් අද ජන්ද පොලට

Banner

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමට අදාළ ඡන්ද පත්‍රිකා සහ ඡන්ද පෙට්ටි ජ්‍යෙෂ්ඨ ඡන්ද ස්ථානාධිපතිවරුන් වෙත අද බෙදාහරින බව මැතිවරණ කොමිසම් සභාව පවසසනවා.
ඒ අනුව හෙට පැවැත්වෙන ජන්ද විමසීමට අදාළව සියලු කටයුතු මේ වන විටත් සූදානමින් පවතින බවයි මැතිවරණ කොමිසම සදහන් කරන්නේ.

Banner