ජපන් අගමැති ජාතියෙන් සමාව ඉල්ලයි

රජයේ තනතුරු සදහා තම හිතවතුන් පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් එල්ලවී ඇති චෝදනාවන්ට අදාළව ජපාන අග්‍රාමාත්‍ය ෂින්ෂෝ අබේ මහතා අද එරට ජනතාවගෙන් සමාව අයැද තිබෙනවා.
ඒ අදාළ චෝදනාව හේතුවෙන් ධූරයෙන් ඉවත් වන ලෙස අග්‍රාමාත්‍යවරයාට එරෙහිව විරෝධතා ඉදිරිපත් වෙමින් තිබෙන අතරතුරයි.