ජවිපෙ පළාත් පාලන සමුළුව – සජීවි විකාශය – Live

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පළාත් පාලන අපේක්ෂක ජාතික මහා සමුළුව මේ වනවිට කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගණයේදී ආරම්භ වී තිඛෙනවා.
මේ එහි සජීවී විකාශයයි.