ජාතික ආණ්ඩුව ගැන අද කථානායකගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්

එක්සත් ජාතික පක්ෂය හා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ජාතික ආණ්ඩුවේ ගිවිසුම් ගත කාලය පිළිබඳ අද කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදුකිරීමට නියමිතව තිඛෙනවා.
ඒ ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී විපක්ෂය විසින් ඒ සම්බන්ධයෙන් ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය වන ආකාරයේ ගැටලුවක් පවතින බවට සිදුකරන ලද අදහස් දැක්වීම් හේතුවෙනුයි.
ඒ අනුව ජාතික ආණ්ඩුවේ අමාත්‍ය ධූර ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලද යන්න සම්බන්ධයෙන් හා රජය පිළිබද නිල තීරණය මෙසේ ප්‍රකාශයට පත්වීමට නියමිතයි.