ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංග්‍රාමය අදින් ඇරඹෙයි

ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංග්‍රාමය අදින් ආරම්භ වනවා.
ඒ වෙනුවෙන් විශේෂ සතියක් අද සිට ක්‍රියාත්මකයි. ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංග්‍රාමය දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා සියලු දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් කැපවිය යුතු බව ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා සදහන් කළා.ආයතන මට්ටමින් වගකීම් පවරමින් අදාළ චක්‍රලේඛ මේ වන විට නිකුත් කර අවසන්ව ඇති අතර චක්‍රලේඛ අනුව නොව ජාතියේ අනාගතය වෙනුවෙන් පැවරුණු වගකීමක් සේ සලකා මේ වැඩසටහන සාර්ථක කර ගැනීමට සියලු රාජ්‍ය නිලධාරීන් මෙන්ම දේශපාලනඥයන්ද කැපවිය යුතු බව ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කරනු ලැබුවා.

ජාතික කෘෂිකර්ම සතිය තුළදී සෑම දිස්ත්‍රික්කයක් තුළම මේ වැඩසටහනට අදාළ කිසියම් හෝ ව්‍යාපෘතියක් එම දිස්ත්‍රික්කයේ මැති ඇමැතිවරුන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් ක්‍රියාවට නැංවීම අනිවාර්ය වනවා.

Image result for ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංග්‍රාමය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *