ජීවිතට බේරූ මිනිසාට කෙලෙහිගුණ සලකන ගෝරිල්ලා

විරුංගා ජාතික වනෝද්‍යානය කොංගෝ දේශයේ සුවිශේෂ වනානාත්රයක් වනවා. එය සැලකෙන්නේ සතුන්ගේ රජදහනක් ලෙසයි.ලොව පුරා සරසවි පර්යේෂකයින්ගේද තෝතැන්නක් වන විරුංගා වනෝද්‍යානයේ දැකගත හැකි විස්මිත මිනිස් හා ගෝරිල්ලා සත්තව මිතුරුදමක් පිළිබදයි මෙමගින් අනාවරණ කරනු ලබන්නේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *