ජීවිත විසි ගණනක් බිලිගත් ලංකාවේ දරුණුතම කොටියාගේ කතාව

පුනානි දිවියා පිළිබද ඇතැම්විට ඔබ අසා ඇති. එම සත්ත්වයා සැලකෙන්නේ ලංකාවේ බිහිසුණුම කොටියා ලෙසයි. 1924 දී කෙටි කලක් තුල මිනිසුන් 21 දෙනකු ඝාතනය කළ බව කියන මෙම කොටියා මඩකලපුව පුනානි ප්‍රදේශයේ වාසය කර තිබුණා. මිනිසුන්ට හානිකර නොවූ සත්ත්වයකු ලෙස කලක් ජීවත්වුද අවසානයේ මෙම කොටියා මිනිසුන්ට බිහිසුණු ඉරණමක් අත් කිරීමට පෙළඹුණේ එක්තරා හේතුවක් මතයි. මේ ඒ පිළිබද කතාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *