ජුරාසික යුගයේ සත්ත්වයෙන් පණපිටින් හමුවෙයි

ජුරාසික යුගය සැලකෙන්නේ මිහිමත සද්ධන්ත සතුන් ජීවත්වූ යුගයක් ලෙසයි. එම යුගයේ ජීවත්වූ සතුන් බොහොමයක්ම අද වන විට ලෝකයෙන් තුරන්ව ගොස් තිඛෙනවා.එහෙත් ජුරාසික යුගයේ සත්ත්වයකු සැබෑ ලෝකයෙන් සොයා ගැනීමට පර්යේෂකයින් පිරිසක් සමත්ව ඇති විස්මිත කතාවයි මේ.

වීඩියෝව නරඹන්න මෙතනින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *