ජේ සී පදනම යළිත් ආබාධිත ජනතාවට අත දෙයි

ජේ සී අලවතුවල පදනම සහ ජර්මන් ජාතික වෛද්‍ය හෑන්ස් පීටර් ඩෙන්ට්ලර් මහතා සමග එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන අවශ්‍ය අයට ආබාධිත උපකරණ ලබා දීමේ වැඩසටහන ජේ සී පදනමේ ගරු සභාපතිනි අංජානි අලවතුවල මැතිණියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මාවතගම සාමෝදය ශාලාවේදී පැවැත්වුණා.
මෙහිදී විශාල පිරිසකට අවශ්‍ය පහසුකම් සම්පාදනය කෙරුණු අතර ඒ සදහා ජනතාවගේ උණුසුම් ප්‍රතිචාරයක්ද හිමිවුණා.
මේ එම අවස්ථාවේ සේයාරූ එකතුවක්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *