ට්‍රම්ප් චීනයට පාඩමක් උගන්වයි

අමෙරිකාවට චීනය විසින් යොමුකර තිබූ ඩොලර් බිලියන 200ක් වටිනා භාණ්ඩ මත සියයට 25ක තීරු බද්දක් පැනවීමට අමෙරිකානු ජනාධිපතිවරයා පියවර ගෙන තිබෙනවා.
ඒ අනුව ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් විසින් මෙම නියමය පනවා ඇත්තේ දෙරට අතර පවතින ආර්ථික යුද්ධයේ තවත් එක් පියවරක් ලෙසයි.
ඒ අනුව මෙම භාණ්ඩ අමෙරිකාවට ඇතුල් කිරීමට නම් තවත් ඩොලර් බිලියන 50ක පමණ අතිරේක පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවනවා.
ඒ හේතුවෙන් අමෙරිකාවට චීනයෙන් භාණ්ඩ ආනයනය අධෛර්යයමත් කිරීම අමෙරිකානු ජනාධිපතිවරයාගේ අරමුණ වනවා.
පසුගියදා චීනය විසින්ද මෙරිකානු භාණ්ඩ සදහා සියයට 10ක තීරු බද්දක් පැනවීමට පියවර ගනු ලැබුවා.