ණය අර්බුධ තිබුණත් සහය දෙනවා / රාජිත කියයි – Audio

ආර්ථිකයේ අර්බුධ පැවතියද මහජන සුබසාධනය වෙනුවෙන් ආණ්ඩුව දැවැන්ත මෙහෙවරක් ඉටු කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසනවා.
සෞඛ්‍ය ආමාත්‍යාංශයේ පැවැති උත්සවයකදී අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේ ණය ගෙවීම අතරතුරම රජය මෙම සහාන සැලසීම ඉටු කරන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *