තද වැසි / අකුණු හා නායයාම් ගැන අනතුරු ඇගවීම්-Audio

ඉදිරි පැය 6 තුල තද වැසි සමග අකුණු අනතුරු හා තද සුළං ඇතිවිය හැකි බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කරනවා. එහි නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මහතා සදහන් කළේ නායයාමේ අවධානම සම්බන්ධයෙන්ද ජනතාව විමසිල්ලෙන් පසුවිය යුතු බවයි.