තරගය මැද අහසින් වැටුණේ චන්ද්‍රිකාවක් බව හෙළිවේ

සංචාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හා නවසීළන්තය අතර දෙවන එක්දින තරගය පැවැත්වෙමින් තිබියදී ඒ ආසන්න අහසේ දිස්වූ අසාමාන්‍ය ආලෝක ධාරා චන්ද්‍රිකාවක් කඩා වැටීම හේතුවෙන් සිදුව ඇතැයි අනාවරණවී තිබෙනවා.
මේ ඒ පිළිබද අනාවරණයයි.

W3Schools