ත්‍රීකුණාමලයට සුළු භූ කම්පනයක්

ත්‍රීකුණාමලය ආශ්‍රීතව අද පෙරවරුවේ සුළු භූ කම්පනයක් හටගෙන තිඛෙනවා.
භූ විද්‍යා හා පතල් කැණීම් කාර්යාංශය සදහන් කළේ එය ඒකක 3.5 ක අගයක් සටහන් කළ බවයි.
ඒ හේතුවෙන් කිසිදු දේපල හෝ ජීවිත හානියක් සිදුව නැහැ.
සාමාන්‍යයෙන් ඒකක 3.9 ඉක්මවූ භූ කම්පන මධ්‍යම තත්ත්වයේ භූ කම්පන වන අතර ඊට අඩු කම්පන සුළු කම්පන තත්ත්වයන් ලෙසයි සලකනු ලබන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *