ත්‍රීකුණාමල ඉන්ධන ටැංකි ඉන්දියාවට දෙනවාද ? ඇමතිගෙන් පිළිතුරු -Audio

ත්‍රීකුණාමල ටෙල් ටැංකි සංකීරණයේ මේ වන විට ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගම මෙහෙයවන ටැංකි 15 තවදුරටත් එම සමාගමටම ලබාදීමට තීරණය කර ඇතැයි ඛනිජ තෙල් කර්මාන්ත අමාත්‍ය අර්ජුණ රණතුංග මහතා අද ප්‍රකාශ කළා.
ඒ පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වමින්.
මේ ඒ පිළිබද පැහැදිලි කළ අමාත්‍යවරයා.