ත්‍රීරෝද රථ ගාස්තු වැඩි කරයි

ඉන්ධන මිල ඉහළ යාම හේතුවෙන් හෙට සිට ගාස්තු වැඩි කරන බව ලංකා ස්වයං රැකියා නියුක්තිකයන්ගේ ත්‍රිරෝද රථ සංගමය පවසනවා.
එහි සභාපති සුනිල් ජයවර්ධන මහතා සදහන් කළේ බස්නාහිර පළාත් තුළ රුපියල් 40ක්ව පැවතින දෙවැනි කිලෝමීටරයේ සිට අය කිරීම රුපියල් 50ක් දක්වා ඉහළ දමන බවයි.
මධ්‍යම කඳුකරය ඇතුළු කඳුකර ප්‍රදේශවල පළමු කිලෝ මීටරයට අයකළ රුපියල් 60ක මුදල 80 දක්වාත් දෙවන කිලෝමීටරයේ සිට අයකළ’ගාස්තුව රුපියල් 50 සිට 60 දක්වා ඉහළ නංවන බවද ඔහු කියා සිටියා.