ත්‍රීරෝද රථ මීටරය ඔක්තෝම්බර් සිට අනිවාර්යයි

ඒ අනුව මෙම නීතිය එළඹෙන ඔක්තෝබර් මස දෙවන සතියේ සිට අනිවාර්ය කිරීමට මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාවේ සභාපති වෛද්‍ය සිසිර කෝදාගොඩ මහතා තීරණය කර තිබෙනවා.

මගී ප්‍රවාහන ත්‍රිරෝද රථ සඳහා සුදුසු මීටරයක් සවිකර ගැනීමට ඉතා දීර්ඝ කාලයක් ලබා දී තිබූ බවත් ඒ අනුව එම කාලය තවදුරටත් ලබාදිය නොහැකි බවත් ඔහු සදහන් කළා.

ත්‍රිරෝද රථ කර්මාන්තයේ ගුණාත්මක බව වැඩි කරමින් මගී ජනතාව වැඩි වශයෙන් ත්‍රිරෝද රථ සේවාවන් ලබා ගැනීමට මෙමගින් හැකිවෙන බව පවසන සිසිර කෝදාගොඩ මහතා එමගින් මගී ප්‍රවාහන ත්‍රිරෝද රථ හිමියන්ගේ ආදායම් සුරක්ෂිත වන බවද කියා සිටියා.

මීට අමතරව ඉදිරියේදී මගී ප්‍රවාහන ත්‍රිරෝද රථ ව්‍යාපාරය ගුණාත්මක  ප්‍රවාහන සේවයක් බවට පත් කිරීමට තවත් පියවර කිහිපයක් ආරම්භ කරන බවද ඒ මහතා වැඩිදුරටත් සදහන් කළා.