තැපල් දුම්රිය සාමාන්‍ය පරිදි / දුම්රිය සේවා හෙට සිට

දුම්රිය වැඩ වර්ජනය අවසන් කිරීම සමග අද රාත්‍රී තැපල් දුම්රිය ධාවනය කිරීමට දුම්රිය වෘත්තීය සමිති එකගතාවය පල කර තිඛෙනවා.
ඒ අනුව හෙට සිට සියලුම දුම්රිය සේවා සාමාන්‍ය පරිදි ධාවනය කරන බවයි නිවේදනය කර ඇත්තේ.
වැටුප් වැඩි කරන ලෙස බල කරමින් මෙම වර්ජනය දින කිහිපයක් පුරා ක්‍රියාත්මක වූ අතර එය නිමාවට පත් කෙරුණේ දුම්රිය වෘත්තීය සමිති හා ජනාධිපතිවරයා අතර පැවැති සාකච්ජාවකින් පසුවයි.