තුර්කියේ උද්ධමනය අහසට නගී

තුර්කියේ ආර්ථිකය ප්‍රබල අර්බුධයක් කරා ගමන් කරමින් පවතින බව ආර්ථික විශ්ලේෂකයින් පවසනවා.
මේ වන විට එරට උද්ධමනයද දැවැන්ත අගයකින් වර්ධනයවී ඇති බවයි එම වාර්තා පවසන්නේ.
පසුගිය අගෝස්තු මාසයේදී පමණක් උද්ධමනය සියයට 17කින් වර්ධනයවී ඇති අතර මෙම වසර තුල පමණක් එරට උද්ධමනය සියයට 25කින් වර්ධනයවී පවතිනවා.
ඒ අනුව තුර්කි ජනතාව මෙම තත්ත්වය හේතුවෙන් ආර්ථිකමය ගැටලු සදහා බරපතල ලෙස ලක්වෙමින් පවතින බවද අදාළ වාර්තා සදහන් කළා.