තෙල් බෙදන පුද්ගලික තෙල් ටැංකි රථ අනිද්දා සිට වර්ජනයේ

ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීම හේතුවෙන් ප්‍රවාහන ගාස්තු සියයට 12 දශම පහකින් නොකළහොත්  සිකුරාදා සිට අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයක නිරතවන බව  ලංකා ඛනිජතෙල් පෞද්ගලික ටැංකි රථ හිමියන්ගේ සංගමය පවසනවා.
ප්‍රවාහන ගාස්තු වැඩිකරන ලෙස ඉල්ලා තම සංගමය බෙදාහැරීම් කළමනාකරු, කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ, සභාපති, අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වෙත ලිපි යොමු කර ඇති බවත් ඊට මතෛක් විසඳුම් ලබා නොදුන් බවත් ලංකා ඛනිජතෙල් පෞද්ගලික ටැංකි රථ හිමියන්ගේ සංගමයේ සම ‍ලේකම් ශාන්ත සිල්වා මහතා කියා සිටියා.
මීට අදාළව ලංකා ඛනිජතෙල් තොග පර්යන්ත ගබඩා  නිලධාරීන්ට අද බෙදාහැරීම් කළමනාකරු සාකච්ඡාවක් ලබා දී තිබෙනවා.
එහෙත් එහි පාර්ශවකරුවන් 4ක් වන බැවින් ඒ අනූව  ඛනිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාව, ලංකා ඉන්දියානු  තෙල් සමාගම යන පාර්ශවයන්ද සාකච්ඡාවට සහභාගි කරගත යුතු බවත් ලංකා ඛනිජතෙල් පෞද්ගලික ටැංකි රථ හිමියන්ගේ සංගමයේ සම ‍ලේකම් ශාන්ත සිල්වා මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.