තෙල් සංස්ථාවට රුපියල් බිලියන 217 ක අලාභයක්

අඩු මිලට ඉන්ධන සැපයීම හේතුවෙන් ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව 2017 වසර වන විට රුපියල් බිලියන 217 ක අලාභයක් ලබා ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අනාවරණ කර තිබෙනවා.
ඒ 2017 වසරට අදාළ මහ බැංකු වාර්තාව තුලිනුයි. සංස්ථාව විසින් රාජ්‍ය බැංකු වෙත රුපියල් බිලියන 300ක් පමණ ණය ගෙවිය යුතු අතර විදුලිය පරිභෝජනය කරන රජයේ ආයතන වෙතින් තෙල් සංස්ථාව වෙත විශාල ණය මුදලක්ද අය වීමට නියමිතව තිබෙනවා.වසර 2කට පෙර ආණ්ඩුව ඉන්ධන මිල අඩු කළ අතර ඒ වන විට ලෝක වෙළදපලේ ඉන්ධන මිල පැවතුණේ ඩොලර් 48ක් ලෙසයි.කෙසේ වෙතත් මේ වන විට ඉන්ධන බැරලයක මිල ඩොලර් 80ක් තෙක් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. එහෙත් මෙරට ඉන්ධන මිලේ කිසිදු වෙනසක් සිදු නොවීම හේතුවෙන් මෙම අලාභය වර්ධනය වන බවයි ප්‍රකාශ වන්නේ.