දකින අය අපරාධකරුවන්ද කියන සුපිරි තාක්ෂණය පොලිසියට


පොලිසියේ මූලික වගකීම වන්නේ නීතියට හා සාමය ආරක්ෂා කිරීමයි. එහිදී අපරාධ මර්ධනය හා අපරාධකරුවන්ට එරෙහිව පියවර ගැනීමද පොලිසියට පැවරෙනවා. එය වඩාත් පහසු කරමින් තමන් ඉදිරියේ දකින විශාල පිරිසක් අතරින් පවා අපරාධකරුවකු නිසි පරිදි හදුනා ගැනීමට හැකි තාක්ෂණයක් පොලිසියට හිමිව ඇති බවක් ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ?මේ එම විස්මිතා තාක්ෂණය පිළිබද අනාවරණයයි.

 


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න.