දකුණේ පැතිරෙන ඉන්ෆ්ලුවෙන්සාව නවතන්න කඩිනම් පියවර -Audio

දකුණු පළාතේ පැතිර යන උණ සහිත ශ්වසන රෝග තත්ත්වය ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා රෝගය බව අනාවරණවී තිබෙනවා.සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අනිල් ජාසිංහ මහතා සදහන් කළේ රෝගය පැතිර යාම පාලනයට අවශ්‍ය පියවර ගනිමින් පවතින බවයි.