දන්නා වැලන්ටයින් දිනයේ නොදන්නා කතාව

වැලන්ටයින් දිනය සැලකෙන්නේ ලොව පුරා පෙම්වතුන්ගේ දිනය ලෙසයි. ප්‍රේමය එක් දිනයකට සීමා කළ නොහැකි වුවද එවන් දිනයක් පැවතීම යම් සුවිශේෂි බවත් ඇති කරන බවද රහසක් නොවේ. කෙසේ වෙතත් සැබෑ වැලන්ටයින් දිනය බිහිවීම පසූපස ඇත්තේ ෙඛ්චවාදකයක් බව බොහෝ දෙනා දැන සිටින්නේ නැහැ. මේ වැලන්ටයින් දිනය ලෝකයට බිහිවූ එම ඉතිහාස කතාවයි.