දප්පුල ද ලිවේරා වැඩ බලන නීතිපති තනතුරට

වැඩබලන සොලිස්ටර් ජනරාල් ජනාධිපති නීතීඥ දප්පුල ද ලිවේරා මහතා වැඩබලන නීතීපතිවරයා ලෙස පත් කර තිඛෙනවා.
ඒ නීතීපති/ ජනාධිපති නීතීඥ ජයන්ත ජයසුරිය මහතා විදේශ සංචාරයක නිරත වීම හේතුවෙන් .
බැඳුම්කර කොමිසමේ කටයුතු සඳහා සහය වන නීතීඥ මඩුල්ලේ ප්‍රධානියා ලෙස කටයුතු කරමින් එහි කටයුතු මෙහෙයවනු ලබන්නේද වැඩබලන නීතීපතිවරයා ලෙස පත් කර ඇති ලිවේරා මහතායි.