දවසක් පැල නැති හේනේ ගීතයේ සැගවුණු සත්‍ය ජීවිත කථාව

දවසක් පැල නැති හේනේ ගීතය විශිෂ්ටතම ගේය පද චරනයක් ලෙසයි සැලකෙන්නේ.එසේම එහි සංගීතය හා ගැයුමද අසමසම මට්ටමක පවතිනවා. කෙසේ වෙතත් එම ගීතය තුල පදරචකයාගේ සැබෑ ජීවිත කථාවම ගැබ්ව පවතින බවක් ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ එම කතාවයි.

 


Lankaanews දවසේ වීඩියෝව 2018.05.22