දළ පූට්ටුවාගේ මරණයට නිළධාරීන් 2කට තනතුරු අහිමි වෙයි

Banner

දළ පූට්ටුවාගේ මරණය පිළිබඳව වගකිවයුතු යැයි හඳුනාගෙන ඇති රජයේ ඉහළපෙළේ නිලධාරීන් දෙදෙනකුගේ රාජකාරි වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්හිටුවීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තාවනවා.
ඒ අනුව පරිසරයට සම්බන්ධ ඉහළ තනතුරු දෙකක නිලධාරීන් දෙදෙනකුගේ සේවය මේ යටතේ අත්හිටුවන බවයි ප්‍රකාශ වන්නේ.
දළ පූට්ටුවාගේ මරණය පිළිබඳව රජය විසින් මේ වන විට පවත්වා ඇති පරීක්ෂණවලදී ඉහත නිලධාරීන් දෙදෙනා සිය රාජකාරි කටයුතු පැහැර හැර ඇති බවට අනාවරණය වී තිඛෙනවා.
ඔවුන් සිය රාජකාරි කටයුතු නිසි ලෙස ඉටු කළේ නම් දළ පූට්ටුවාගේ ජීවිතය රැකගැනීමටද ඉඩ තිබුණු බවට මෙම පරීක්ෂණවලදී කරණු හෙළිදරව් වී ඇති බව සදහන්.
කෙසේ වෙතත් මෙම මරණය පිළිබඳව පරීක්ෂණ කටයුතු තවමත් නිමවී නොමැති අතර ඉදිරි දින කිහිපය ඇතුළත මෙම නිලධාරීන් දෙදෙනාගේ රාජකාරි අත්හිටුවනු ඇති බව රජයේ ආරංචි මාර්ග සදහන් කළා.

Banner