දිගන සිද්ධියට මානව හිමිකම් කොමිසමේ සාක්ෂි විභාගය ඇරඹෙයි

මහනුවර දිගන ප්‍රදේශයේ හටගත් නොසන්සුන්තාවයට අදාළව ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ විමර්ෂණ කටයුතු අද ආරම්භ කෙරුණා.
ඒ සිද්ධියට අදාළව ලැබුණු සාක්ෂි අනුවයි.
අද සිට ලබන 12 වනදා තෙක් මෙම විමර්ෂණ කටයුතු සිදුකරන බවයි ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ පර්යේෂණ හා අධීක්ෂණ අංශයේ වැඩ බලන අධ්‍යක්ෂ නිහාල් චන්ද්‍රසිරි මහතා සදහන් කළේ.
පසුගිය මාර්තු මාසයේ හටගත් මෙම සිද්ධිය හේතුවෙන් දේපල හානි රැසක් වාර්තාවූ අතර ජීවිත හානි කිහිපයක්ද එහිදී සිදුවුණා.