දිගන සිද්ධිය පසුපස දේශපාලන පක්ෂයක් /සමාජ මාධ්‍ය ගිණුම් 80 ගැන සැක

දිගන ප්‍රදේශයේ හටගත් ගැටුම්කාරී තත්ත්වය පසුපස දේශපාලන පක්ෂයක් සම්බන්ධවී සිටින බව අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා අද අනාවරණ කළා. බේරුවලදී පැවැති උත්සවයකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේ ෆේස් බුක් / සමාජ මාධ්‍ය මෙන්ම වෙබ් අඩවි 80 ක් හරහා රාජ්‍ය විරෝධී කටයුතු සිදුවන බව හදුනාගෙන ඇති බැවින් ඒ සම්බන්ද පියවර ගන්නා බවයි.