දිස්ත්‍රික්ක 5කට නායයාමේ අවධානමක්

අධික වැසි සහිත කාලගුණය සමග දිස්ත්‍රික්ක 5කට තවදුරටත් නායයාමේ අවධානමක් පවතින බව ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය පවසනවා.
ඒ අනුව හෙට දිනය දක්වා එම අවධානම බලපැවැත්වෙන දිස්ත්‍රික්ක ලෙස රත්නපුර / කෑගල්ල / නුවරඑළිය/ කලුතර හා ගාල්ල දිස්ත්‍රික්ක නම් කර තිබෙනවා.
නායයාමේ අවධානම් ලක්ෂණ පිළිබද සැලකිලිමත්වන ලෙසයි එම ප්‍රදේශවල ජනතාවට ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය දැනුම් දෙන්නේ.