දුම්රිය තාක්ෂණ සේවා වර්ජනය පස්වරු 4න් නිමයි

දුම්රිය තාක්ෂණ සේවා වෘත්තීය කමිටුව ක්‍රියාත්මක කළ වැඩ වර්ජනය අද පස්වරු 4ට අවසන් කරන බව එම සංගමයේ සභාපති සම්පත් රාජිත මහතා පවසනවා.
ඔහු සදහන් කළේ දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා විසින් කැබිනට් අනුකමිටුව සමග සාකච්ජාවක් ලබාදීම හේතුවෙන් වර්ජනය මෙසේ නිමා කරන බවයි.
හෙට පාර්ලිමේන්තු සංකීරණයේදී පැවැත්වෙන මෙම සාකච්ජාව සදහා අමාත්‍ය සරත් අමුණුගම මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුතු කැබිනට් අනුකමිටුව හා දුම්රිය තාක්ෂණ සේවා වෘත්තීය කමිටුවේ නියෝජිතයින් එක්වීමට නියමිතයි.