දුම්රිය පාර්සල් ප්‍රවාහන ගාස්තු සියයට 50කින් ඉහලට

නොවැම්බර් 01 වැනිදා සිට දුම්රිය පාර්සල් ප්‍රවාහන ගාස්තු 50% කින් ඉහළ දැමීමට පියවර ගෙන තිඛෙනවා.

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙළෙඳ හා අලෙවි කළමනාකරු එන්.ජේ. ඉඳිපොලගේ මහතා පැවසුවේ ඊට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී ඇති බවයි.

2008 වසරේ සිට පාර්සල් ප්‍රවාහන ගාස්තු ඉහල නැංවීමක් සිදුකර නැහැ. කෙසේ වෙතත් දුම්රිය ගාස්තු වැඩි කිරීමක් පිළිබද මෙතෙක් තීරණය කර නොමැති බවයි එන්.ජේ. ඉඳිපොලගේ මහතා සදහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *