දුම්රිය වර්ජනය අඛණ්ඩව


දුම්රිය වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාත්මක කරන වැඩ වර්ජනය තවදුරටත් පවත්වාගෙන යන බව නිවේදනය කර තිඛෙනවා.
එම සංගම් පවසන්නේ ඉල්ලීම් හිමිවන තුරු වර්ජනය ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.
ඒ අනුව වර්ජනය හේතුවෙන් මගී ජනතාවට සිදුවන අපහසුතාවයන් සම්බන්ධ වගකීම බළධාරීන් විසින් භාරගත යුතු බවයි දුම්රිය වෘත්තීය සමිති පවසන්නේ.


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න.