දුම්රිය වර්ජනය දිගටම / ලංගම නිවාඩු අවලංගුයි

දුම්රිය වැඩ වර්ජනය අවසන් වන තුරු සියලු බස් රථ සේවකයින්ගේ නිවාඩු අවලංගු කළ බව ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය පවසනවා.
එහි මෙහෙයුම් අධිකාරී ආර්.ටී. චන්ද්‍රසිරි මහතා සඳහන් කළේ, මගී ජනතාවගේ පහසුව වෙනුවෙන් දෛනික බස් රථවලට අමතරව අතිරේක බස් රථ 400ක් ධාවනයට එක් කර ඇති බවයි.

ඒ අනුව බස් රථ 5600ක් පමණ මේ වන විට ධාවනය කෙරෙන බවයි ඔහු කියා සිටියේ.

මේ අතර දුම්රිය වාර ප්‍රවේශ පත්‍රය හිමි මගීන්ට ජාතික ගමනා ගමන මණ්ඩලයට අයත් බස් රථවල නොමිලේ ගමන් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දී ඇති අතර මගී අවශ්‍යතාව අනුව බස් රථ යෙදවීමට සියලු ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇති බව ද මෙහෙයුම් අධිකාරීවරයා අවදාරණය කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *