දුම්රිය සෙල්ලම් හමාරයි / අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් කරන ගැසට් නිවේදනය ජනපතිට

දුම්රිය සේවය අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත්කිරීමට අදාළ ගැසට් නිවේදනය ජනාධිපතිවරයා වෙත යොමුකර තිඛෙනවා.
ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළේ ජනාධිපතිවරයා විසින් ඊට අත්සන් තැබූ පසු දුම්රිය සේවකයින් අනිවාර්යයෙන්ම සේවයට වාර්තා කළ යුතු බවයි.
මේ වන විට දුම්රිය සේවකයින් වැඩ වර්ජනයක නිරත වන බැවින් දුම්රිය සේවාව අඩාල වී තිඛෙනවා.
වර්ජනයේ නියුතු දුම්රිය රියැදුරන්ට හා නියාමකයින්ට වර්ජනය අත හැරීමට පැයක කාලයක් ලබා දී ඇති අතර එම කාල සීමාව ඇතුළත වර්ජකයන් යහපත් ප්‍රතිචාරයක් නොදැක් වුවහොත් දුම්රිය සේවය අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරන බවයි ප්‍රවාහන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක අබේසිංහ මහතා සදහන් කළේ.