දුරකථන ගාස්තු වැඩි වන කතා බොරු / ඇමති අමරවීර කියයි

අය වැය යෝජනා මගින් කිසිදු ආකාරයකින් දුරකථන ගාස්තු ඉහල දැමීමක් සිදු නොවන බව අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා අද ප්‍රකාශ කළා.
ඒ අඟුලාන වෙරළ තීරයේ පැවැති පරිසර සංරක්ෂණ වැඩසටහනකට එක්වෙමින්.
“දැන් ජංගම දුරකථන ඇතුළු දුරකථනවලින් බද්දක් අය කිරීමට රජය කටයුතු කරන බවත්, ඒ නිසා ඉදිරියේදී දුරකතන ඇමතුම් ගාස්තු පවා ඉහළ යා හැකි බවත් සමහරු ප්‍රකාශ කරනවා. නමුත් මම පැහැදිලිවම කියනවා රජය මෙම දුරකථන බද්ද අය කරන්නේ මහජනතාවගෙන් නොවෙයි. එම සමාගම් හා ව්‍යාපාරිකයන් ලබන අසීමිත ආදායමෙනුයි අපි ඒ බද්ද අය කරන්නේ.

දුරකථන සමාගම් දුරකථන කුලුනු හරහා විශාල ආදායමක් උපයනවා. අපි මේ කුලුනු සියල්ලම එක තැනකට ගෙන ඒමයි අපේ අරමුණ. ඒ නිසා දුරකථන ගාස්තු මෙම බද්ද නිසා කිසිසේත්ම ඉහළ දමන්නට අපි ඉඩ තියන්නේ නෑ. ඒ සම්බන්ධයෙන් මහජනතාව අනිසි බියක් තබාගන්නට අවශ්‍ය නැහැ.”

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial