දෙව්ලොව පොලවේ මවන චීනයේ කණාමැදිරි උයන

ලෝකයේ සුන්දර ස්ථාන බොහෝ පැවැතියද එවන් ස්ථාන වෙත ගමන් කිරීම සියල්ලන්ටම කල හැක්කක් වන්නේ නැහැ. එසේම ලෝකයේ ඇති බොහෝ සුන්දර ස්ථාන මිනිසකුට ජීවිත කාලය තුල සංචාරය කළද දැක නිමා කිරීමටද අවස්ථාවක් හිමිවන්නේ නැහැ. චීනයේ පිහිටා ඇති කණාමැදිරි උද්‍යානයද සැලකෙන්නේ මිහිමත ඇති සොදුරුම තැනක් ලෙසයි. මේ එහි විශ්මයයි.


Lankaanews දවසේ වීඩියෝව 2018.05.21