දෙවියන්ට වෙන්වූ අවාරයේ ශ්‍රී පාද අඩවියේ හාස්කම්

අවාරයේ ශ්‍රී පාද කන්ද තරණය කිරීම අද වන විට බොහෝ දෙනකු සලකන්නේ වන්දනාවක් ලෙස නොව විනෝදයක් ලෙසයි. එහෙත් අවාර සමය ශ්‍රී පාදය වන්දනා කිරීම දෙවියන්ට වෙන් කළ කාලය බවයි විශ්වාස කෙරෙන්නේ. මේ බොහෝ දෙනකු නොදන්නා අවාරයේ ශ්‍රී පාද පුදබිමේ විස්මය පිළිබදයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *