ධම්මික පෙරේරා ගෙන්වූ කෝටි 16 සුපිරි රථය මෙන්න

ලංකාවට මෙතෙක් ඉතිහාසයේ ගෙන්වූ සුපිරිතම මෝටර් රථය මේ වන විට ප්‍රකට ව්‍යාපාරික ධම්මික පෙරේරා මහතා සතු බව බොහෝ දෙනකු හොදින් දැන සිටින කරුණක්. එහෙත් එම රථයේ අභ්‍යන්තර පෙනුම හා රථයේ සම්පූර්ණ තොරතුරු ඔබ මෙතෙක් දැක තිබුණාද ? මේ එම සුපිරි රථයේ සියලුම තොරතුරු ඔබ වෙත ගෙන එන වීඩියෝ දසුනයි.