නලීන් පෙරේරා අගවිනිසුරු කරන්න ව්‍යවස්ථාදායක සභාව අනුමැතිය

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු නලීන් පෙරේරා මහතා නව අගවිනිසුරුවරයා ලෙස පත් කිරීම සඳහා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් සිදුකළ යෝජනාව ව්‍යවස්ථාදායක සභාව විසින් පිළිගෙන තිබෙනවා.
කථානායක කාර්යාලය නිවේදනය කළේ ඒ අනුව අදාළ තීරණය ජනාධිපතිවරයා වෙත දන්වා යැවීමට කටයුතු කළ බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *