නව අගමැතිට ශ්‍රීලනිපයෙන් ඇරයුමක්

කැදවීමට නියමිත ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සමස්ත ලංකා කාරක සභාවට පැමිණෙන්නැයි අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට ආරාධනා කර තිබෙනවා.
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මහ ලේකම් මහාචාර්ය රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස මහතා මේ බව අනාවරණ කළා.
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබද මෙහිදී අවධානය යොමු කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.
ලබන 8 වනදා නිදහස් පක්ෂ සමස්ත ලංකා කාරක සභාව කැදවීමටයි නියමිතව ඇත්තේ.