නව ක්‍රමයට පළාත් සභා ජන්දය මේ වසරේ බෑ

නව මැතිවරණ ක්‍රමට යටතේ පළාත් සභා ජන්දය පවත්වන්නේ නම් එය මෙම වසර තුල සිදුකළ නොහැකි බව රජයෙ ආරංචි මාර්ග අනාවරණ කරනවා.
එම වාර්තාවල දැක්වෙන්නේ සීමා නිර්ණ කමිටුවේ වාර්තාව පිළිබද සලකා බලන කමිටුව පවා මෙතෙක් පත්කර නොතිබීම මෙම තත්ත්වයට හේතුවන බවයි.
කෙසේ වෙතත් පළාත් සභා ජන්දය පැරණි ක්‍රමයට පවත්වන ලෙස පක්ෂ ගණනාවක්ම ඉල්ලීම් සිදුකර තිඛෙනවා.
කෙසේ වෙතත් නව පළාත් සභා මැතිවරණ පනත සම්මත කර ඇති බැවින් පැරණි ක්‍රමයට ජන්දය පවත්වන්නේ නම් ඒ පිළිබද යෝජනාවක් සම්මත කිරීමද අනිවාර්්‍යය වනවා.