නව ව්‍යවස්ථාවක් අවශ්‍ය නැහැ කියූ කතාව වැරදියි / මල්වතු අනු නාහිමි

නව ව්‍යවස්ථාවක් මේ මොහොතේ ගෙන ඒමේ අවශ්‍යතාවක් නොමැති බවට මල්වතු අස්ගිරි අනුනානයක හිමිවරු ප්‍රමුඛ කාරක සංඝ සභාවේ හිමිවරු කිහිපනමක් මුණ ගැසී සාකච්ඡා කළත් එය මල්වතු පාර්ශවයේ මහනාහිමි ප්‍රමුඛ කාරක සංඝ සභාවේ ඒකමතික තීරණය නොවන බව මල්වතු පාර්ශවයේ අනුනායක පූජ්‍යය දිඹුල්කුඹුරේ විමලධම්ම හිමියෝ අවධාරණය කරනවා.

අදාළ සාකච්ඡාවට මල්වතු හා අස්ගිරි මහනායක ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ දෙනම සහභාගී නොවු බවත් මල්වතු පාර්ශවය නියෝජනය කරමින් ඊට සහභාගී වූයේ තමන් වහන්සේ හා ශ්‍රීදළදා මාලිගාවේ තේවාව භාර තිබ්බටුවාවේ මේධංකර හිමි පමණක් බවත් උන්වහන්සේ මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශ කළා. ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධ මල්වතු පාර්ශවයේ අවසන් තීරණයක් ප්‍රකාශයට පත් කරන්නේ මහනාහිමි මේ පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමෙන් පසු බවත් සාකච්ඡාවේ තීන්දු මල්වතු පාර්ශවයේ තීන්දුවක් ලෙස ප්‍රකාශ කිරීම නිවැරදි නොවන බවත් උන්වහන්සේ කියා සිටියා.

අදාළ සාකච්ඡාව පවත්වන බව මල්වතු අස්ගිරි මහනායක ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ දෙනම දැනුවත් බවත් එහි අවසන් තීන්දුව මහනාහිමිවරු විසින් තවදුරටත් කරුණු අධ්‍යයනය කිරීමෙන් පසු සිදුකරන බවත් අනුනාහිමියෝ අවධාරණය කළ අතර අදාළ තීන්දුව මහනාහිමි අනුමත කරන තුරු පාර්ශවයේ තීන්දුවක් ලෙස එය සැලකීම නිවැරදි නොවන බවයි පැවසුවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *