නාඩු සහල් සතොසෙන් 74 ට / අඩුමිල සහල් වෙළදපලට

හිඟයකින් තොරව පාරිභෝගිකයින්ට ලබා දීමට ආනයනය කළ නාඩු සහල්  සතොස අළෙවි ශාඛා හරහා බෙදාහැරීමට කටයුතු ආරම්භ කර තිඛෙනවා.

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යංශය ප්‍රකාශ කළේ මෙලෙස ආනයන කළ නාඩු සහල් මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂයෙන් මෙට්‍රික් ටොන් 10000 මේ වන විට ලැබි ඇති ඇති බවයි.

ගබඩා වෙතට ගෙනවිත් ඇති සහල් තොග දිවයින පුරා ඇති සතොස ශාඛා ජාලා වලට බෙදා හරිමට වාණිජ අමාත්‍යවරයා උපදෙස් ලබාදී තිඛෙනවා.ලංකා සතොස මඟින් නාඩු සහල් කිලෝවක් රුපියල් 74ක මුදලකට ලබා ගත හැකියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *