නිදහස්‌ සමරුවට ලැප්ටොප් නැටුමක්‌

Banner

70 වැනි නිදහස්‌ උළෙල වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන ආචාර පෙළපාලියේ සහ සංදර්ශන පෙළපාලියේ පෙරහුරු අදත් ගාලුමුවදොර පිටිය ඉදිරිපිට පැවැත්වෙනවා.

මෙවර පෙළපාලියේ විශේෂ සංදර්ශනයක්‌ ලෙස “නවීන විද්‍යාඥයා” යන තේමාව යටතේ බිංගිරිය අධ්‍යාපන විද්‍යා පීඨයේ ශිෂ්‍යාවන් ලැප්ටොප් පරිගණක උපයෝගී කරගෙන පවත්වන නර්තනයක්‌ මෙසේ කැමරා කාචයේ සටහන්ව තිබුණා.

gall700

gall800

Banner