නිදහස් පක්ෂය පාවා දීලා / මහින්දගෙන් චෝදනා- Audio

නිදහස් පක්ෂයේ වත්මන් නායකයින් විසින් පක්ෂය පාවාදී බණ්ඩාරණායක ප්‍රතිපත්ති විනාශ කර ඇතැයි හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා චෝදනා කරනවා. ඊයේ කෑගල්ලේ පැවැති පොදුජන පෙරමුණේ රැලිය අමතමින් ඔහු මේ බව කියා සිටියා.