නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය දුලිප් විජේසේකර ධූරයෙන් ඉවතට

තැපැල් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය දුලිප් විජේසේකර මහතා වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි එම තනතුරින් ඉවත් කර තිඛෙනවා.
ඒ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින්.
පසුගිය සමයේ ජනාධිපතිවරයා හා රජය විවේචනය කරමින් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට පක්ෂව අදහස් දැක්වීම මෙම තත්ත්වයට හේතුවයි.